< Terug naar het overzicht

Post-hbo Aanbesteden voor Gevorderden

Kenmerken

7 dagen binnen 5 maanden
4650
21-01-2020 maximaal 20 deelnemers Utrecht 14 modules

Voor wie?

Overheidsfunctionarissen met ruime ervaring met inkoop en aanbesteden

Niveau

Hbo werk- en denkniveau Direct inschrijven Brochure aanvragen
Deel deze opleiding

Referenties van oud-deelnemers
Uiteindelijk zijn de beste referenties over de opleiding natuurlijk die van deelnemers zelf. U kunt hier reacties lezen van oud-deelnemers van de opleiding.

Harald Kos - Luchtverkeersleiding Nederland
Leerzaam, inspirend en vooral erg leuk om onder leiding van vakkundige docenten en samen met collega inkopers de Aanbestedingswet en periferie te behandelen. Daarnaast is er veel ruimte voor actuele jurisprudentie, het delen van ervaringen, en de verschillende (persoonlijke) interpretaties cq. grijze gebieden. Met deze ervaringen en up-to-date kennis tracht ik nog beter invulling te geven aan mijn rol van partner van de business.

Terug naar boven

Faisal Abdi - Ministerie van Defensie

De post-hbo Aanbesteden voor Gevorderden is een uitstekend verzorgde opleiding. De opleiding biedt een goede combinatie van theorie en praktijk. De docenten kunnen de theorie goed vertalen naar de praktijk en nemen je door hun enthousiasme mee in de wereld van aanbesteden. Er is veel aandacht voor vragen. Daarnaast is er een leuke interactie met de medecursisten. Een goede investering en absoluut een aanrader voor de inkoopprofessionals.

Terug naar boven

Adri Wolfs – Gemeente Rotterdam
Ik heb de cursus gevolgd om meer verdieping van en verbreding van kennis te krijgen bij het uitvoeren van de aanbestedingen met de daarbij behorende wetgeving. Het heeft zeer zeker bijgedragen in meer inzicht en juridische kennis hoe je als aanbestedende dienst een aanbesteding kan inrichten maar heeft ook bijgedragen aan kennis om vragen van inschrijvers te beantwoorden en om je opdrachtgever goed te kunnen adviseren als er sprake is van aanbesteden. Gedurende alle modules college gehad van ervaren docenten die vanuit praktijk hun ervaringen uit diverse invalhoeken hebben gedeeld met de cursisten aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie. Daarnaast was de opbouw van de opleiding helemaal in lijn hoe de aanbestedingsprocedure verloopt zodat je een heel goed overzicht krijgt. Tijdens de gehele cursus ook ervaringen uitgewisseld met andere inkopers die zich bezig houden met andere aandachtsgebieden en dit in combinatie met de cursus geeft dit je wellicht andere inzichten. Voor inkopers die zich bezig houden met aanbestedingen een aanrader om deze cursus te volgen.

Terug naar boven

Maarten Smelt - Brandweer Twente
De opleiding geeft je degelijke juridische- en praktische bagage. In de opleiding zijn goede discussies gevoerd met overheids-inkoopcollega’s die allemaal op een gelijkwaardig niveau binnen diverse organisaties acteren. Erg leuk en leerzaam om zo ook van elkaars praktijk te leren. Door de docenten (veelal ervaren aanbestedingsjuristen) werden de gevoerde discussies goed begeleid en hiermee zijn vele vraagstukken ontrafeld. In de opleiding wordt het gehele aanbestedingsproces stapsgewijs doorlopen. De juridische achtergronden van de procedures komen ruimschoots aan bod en worden goed uitgelegd en nader onderbouwd. De opleiding stelt mij beter in staat om goed en gemotiveerd in de diverse dagelijkse aanbestedingsvraagstukken te kunnen adviseren.

Terug naar boven

Jacomijn de Meij - Stichting RIJK 
Met veel plezier heb ik deelgenomen aan de opleiding “Aanbestedingsrecht voor gevorderden”. Ondanks de ruime ervaring die ik inmiddels heb opgedaan in het inkopers vak voor de overheid heb ik toch van iedere module weer iets opgestoken. Het verschil zit soms in de ogenschijnlijk kleine details. De interactie en openheid tussen de docenten en de cursisten heb ik als waardevol ervaren. 

Terug naar boven

Ton Weijers - Provincie Noord Brabant "De opleiding Post-hbo Aanbesteden voor gevorderden ben ik gaan volgen om kennis te verkrijgen van de actualiteiten en de uitwerking van de wet. De complexiteit van de regels en de politieke doelstellingen als duurzaamheid, innovatie, proportionaliteit, social return, MKB wil ik intern en extern beter kunnen toepassen.  De vakbekwame docenten zijn volledig geslaagd in het behalen van mijn doelstelling door zowel de theorie als de cases uit de praktijk pragmatisch te doceren. De interactie tussen en met onze groep heeft een extra verrijking gegeven en nieuwe relaties. Weten, willen en kunnen? Doen!

Terug naar boven

Irma Groot Wassink - Dienst Landelijk Gebied "Ik heb de opleiding gevolgd. Het heeft mijn kennis van het aanbesteding verbreedt en verdiept. De verschillende achtergronden van de zeer ervaren docenten geeft vaak een nieuwe kijk op zaken. Tijdens de opleiding veel ruimte voor discussie en inbreng van praktijk vraagstukken. Absoluut een aanrader voor mensen die meer willen weten van aanbesteden." 

Terug naar boven

Lineke François - ROC De Leijgraaf "De opleiding Aanbesteden voor gevorderden biedt een verbreding en verdieping van reeds aanwezige kennis op het gebied van wetgeving rondom aanbestedingen. De opleiding geeft kennis en inzichten waardoor je met meer zelfvertrouwen 'steviger in het zadel zit' bij aanbestedingen. Ook wordt heel duidelijk dat de wetgeving niet zwart wit wordt uitgelegd door rechters én de diverse deskundige docenten."

Terug naar boven

Wilma Bongers - Gemeente Arnhem "Ik heb de opleiding als een zeer waardevolle aanvulling op mijn al aanwezige kennis ervaren. De docenten/juristen zijn allemaal even bevlogen en brengen hun kennis en ervaring op een praktische manier over. De theorie was direct toepasbaar in de praktijk en gaf veel nieuwe inzichten, maar ook richting in afwijkingsmogelijkheden. Het samenspel met de groep was erg prettig. Een absolute aanrader!"

Terug naar boven

Ronno Broekhof - Avalex "Van de Post-HBO registeropleiding Aanbesteden voor gevorderden werd gezegd dat het een verdiepingsleergang is. Wel, dat is het ook! Ofschoon ik beschik over ruime ervaring met aanbestedingen en al de nodige opleidingen had gevolgd op dit gebied, heeft deze opleiding mijn kennis enorm verbreed. Zowel de leerstof; de interactie met klasgenoten als de bevlogenheid en ruime praktijk ervaring van de ervaren juristen/docenten droegen hieraan bij."

Terug naar boven

Ricardo van Lieshout - Universiteit Maastricht "Deze verdiepingsleergang heb ik met zeer veel interesse gevolgd en geeft de gewenste diepgang met de discussies die gevoerd worden met de verschillende deskundige docenten gedurende de colleges. Discussies, mede gevoed door de eigen kijk op de materie van de docenten, die toepasbaar zijn maar ook herkenbaar zijn vanuit de praktijk. Deze leergang heeft mij een totaal andere manier van benaderen van een casus opgeleverd die mij in de praktijk zeker van pas zal komen."

Terug naar boven

Paul Bloemer - Gemeente Heerlen "Ik heb de opleiding als een gedegen en waardevolle verdieping omtrent het aanbestedingsrecht ervaren. Met de bestudeerde leerstukken, deling van kennis en ervaring met de docenten en binnen de studiegroep, is de leergang extra interessant gebleken. De docenten zijn zeer ervaren en deskundig en hebben op interessante en plezierige manier hun kennis en ervaring weten over te brengen op de studiegroep."

Terug naar boven

Malcolm Aalstein - Senior Strategisch Adviseur van Gemeente Amsterdam “Deze opleiding van Conducto is een praktische, relevante en complete verdieping van mijn kennis van aanbestedingsrecht gebleken. Een onmisbaar fundament voor mijn functioneren als tendermanager. Het bijzondere aan de leergang van Conducto is de ‘all star lineup’ van juristen, die elk de een volle dag met de studenten in de weer is. Kleurrijke juristen die hun sporen hebben verdiend in het aanbestedingsrecht en het verhaal weten over te brengen. Elk met een eigen kijk op de materie. Elk met een eigen toon. Ik heb gesmuld!!”

Terug naar boven

Wendy van Schijndel - Senior Inkoper “Deze opleiding is de tijd zeker waard. Vaak verhelderend, soms verwarrend. Aanbestedingsrecht is nou eenmaal niet zwart/wit. De verschillende invalshoeken van de docenten maken dat in de loop van de opleiding ook duidelijk. De docenten, allen met veel praktijkervaring, brengen de stof ieder op een eigen praktische wijze, met veel praktische voorbeelden. Ik heb met veel plezier deze opleiding gevolgd.”

Terug naar boven

Ingrid Bevers - Hoofd Inkoop & Contractmanagement van Technische Universiteit Eindhoven “Deze opleiding heb ik met veel plezier gevolgd. Deze opleiding heeft bijgedragen aan mijn theoretische kennis, maar is zeker concreet toepasbaar in de praktijk. De docenten waren zeer deskundig en wisten hun kennis op een enthousiaste manier over te brengen. Allen met een eigen insteek, wat het gevarieerdheid en boeiend maakte en waardoor je aan het denken werd gezet. Daarnaast was het contact met collega-studenten leuk en waardevol.”

Terug naar boven

Jeroen Vermetten - Adviseur Inkoop Ministerie van SZW “Deze opleiding riep bij mij aanvankelijk de associatie op met saaie, droge leerstof en bijbehorende lessen. Het tegendeel is echter waar gebleken. De theorie blijft in beginsel natuurlijk droog, de wijze waarop deze theorie tijdens de lessen over het voetlicht wordt gebracht bleek echter totaal niet saai. De docenten wisten zonder uitzondering de lessen tot een levendig en interactief geheel te maken waarbij de theorie begon te leven en daardoor beter bleek te beklijven. Het succes van deze opleiding is in mijn ogen dan ook in belangrijke mate te danken aan de docenten welke niet alleen toppers zijn op het gebied van aanbestedingsrecht, maar daarnaast ook topdocenten zijn gebleken.”

Terug naar boven

Paul Lardinois - Jurist Provincie Limburg "Met veel genoegen kijk ik terug op deze opleiding. Ik heb het volgen van deze opleiding als zeer positief ervaren. Vooral over de kwaliteit en de gevarieerdheid van de docenten ben ik erg te spreken. Het betroffen mensen met grote deskundigheid op aanbestedingsrechtelijk gebied, die daarnaast met een wisselend en uitgesproken blikveld hun licht lieten schijnen op de vaak grijze gebieden in het aanbestedingsrecht. Voor mij persoonlijk heeft deze opleiding zowel veel bijgedragen aan de vergroting van mijn theoretische kennis alsook aan de concrete toepasbaarheid hiervan in de praktijk. Het was dan ook zeker de moeite waard.”

Terug naar boven

Ronald Janssens - Senior inkoper Nationale Politie “Deze opleiding heeft een werkelijk toegevoegde waarde voor mij gehad. Zowel in mijn dagelijkse werk pluk ik daar de vruchten van, met name omdat ik in de aanbestedingsprojecten die ik uitvoer de aanbestedingsrechtelijke consequenties nog beter doorzie, op waarde kan inschatten en nog betere besluiten kan nemen. Daarnaast was het ook een meerwaarde om van collega-studenten die in andersoortige organisaties werkzaam zijn te leren waar zij mee te maken krijgen. De opleiding heeft de nodige breedte en diepgang en is een aanrader voor diegene die zich bezig houdt met overheidsaanbestedingen.”

Terug naar boven

Ruud Sassen -  Gemeente Horst aan de Maas "Deze opleiding is een modulair opgebouwde leergang, verzorgd door deskundige docenten, met een praktische insteek.  Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussies. Ik heb het ervaren als een prettige leergang van een hoog kwaliteitsniveau. Een aanrader voor o.a. gemeentelijke inkopers die zich meer willen bekwamen op het gebied van (Europees) aanbesteden."

Terug naar boven

Patrick Eertmans - Bremen Bouwadviseurs “Ik heb de post-hbo opleiding Aanbesteden voor Gevorderden gevolgd omdat Bremen Bouwadviseurs, het bureau waarvan ik mede-eigenaar ben, voorop wil lopen met kennis over de nieuwe Aanbestedingswet. Deze opleiding is zeer praktijkgericht. In nagenoeg elke bijeenkomst was er een andere jurist/docent waardoor ik in de gelegenheid kwam om een diversiteit aan praktijkervaring mee te nemen. Wat mij bovendien erg aansprak was de onderlinge interactie én het feit dat ik de opgedane kennis meteen kon inzetten om de processen voor onze opdrachtgevers te versnellen doordat ik de aanbestedingsgerelateerde opdrachten voortaan intern kan toetsen. Dit is kortom een waardevolle aanvulling van onze expertise.”

Terug naar boven

Hennie Meijer - Waterschap Peel en Maasvallei "Deze opleiding  heb ik als een waardevolle aanvulling op de Post-hbo opleiding Inkoop en Aanbesteden ervaren. Evenals bij de post hbo opleiding kreeg ik te maken met een team van enthousiaste en vooral ook deskundige docenten die je op een plezierige wijze met het juridische speelveld rondom inkoop en aanbesteden laten kennis maken. De insteek van de leergang is bijzonder praktijkgericht en ik heb daar bij mijn werkzaamheden als adviseur inkoop nagenoeg dagelijks profijt van."

Terug naar boven

Ilse Nefkens - Gemeente Rijswijk “Ik heb de opleiding met heel veel plezier gevolgd. De theorie die we moesten leren, wordt behandeld met goede praktijkvoorbeelden. De opleiding wordt gegeven door mensen die er heel veel verstand van hebben. Echt een aanrader voor inkopers die de basis al goed kennen.”

Terug naar boven

Arjan van de Haar - Ministerie van Defensie "Ik heb deze opleiding als zeer gedegen en leerzaam ervaren. Ook na 7 jaar werkervaring bij een aanbestedende dienst binnen de Rijksoverheid, heeft de leergang mijn kennis van het aanbestedingrecht verscherpt én verbreed. Dit was te danken aan de opbouw en volledigheid van het programma (14 modules), de verplichte en aanbevolen literatuur (incl. actuele jurisprudentie), maar zeker niet in de laatste plaats aan het sterke docententeam dat de theorie goed met praktijk(voorbeelden) kon matchen. "

Terug naar boven

Frank Stam - NV HVC "Deze opleiding heeft mij de mogelijkheden gegeven om op een professionele manier om te gaan met aanbestedingen. De wijze van lesgeven, met veel ruimte voor onderlinge interactie, en de betrokkenheid van de docenten zorgen voor een goede kwaliteit en een hoog niveau."

Terug naar boven

Terug naar boven

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Conducto gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt voor analyse en marketingdoeleinden. Als u onze website blijft gebruiken, gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie over deze cookies.