Referenties van deelnemers

Uiteindelijk zijn de beste referenties over onze opleidingen, cursussen en trainingen natuurlijk die van onze deelnemers zelf. Hieronder enkele recente referenties om u een indruk te geven. Meer referenties op de pagina van de specifieke opleiding, cursus of training die het betreft.

 

Josephine van Rijn-Diekman - Adviseur Inkoop

"De post-hbo registeropleiding Inkoop & Aanbesteden is een compacte en complete opleiding die veel praktische, theoretische en juridische handvatten biedt voor je dagelijkse uitvoeringspraktijk.

De opbouw van de lesmodules zit goed in elkaar, het lesmateriaal is zeer verzorgd en de opgaven bereiden je goed voor op het examen. De benodigde tijdsinvestering is pittig!

Met de prettige en deskundige docenten is er een goede en open interactie. Kortom, ik ben blij dat ik deze opleiding heb gevolgd en raad deze zeker aan."

Arno van Brakel - Senior Inkoopadviseur

Als inkoopadviseur verzorg ik vele aanbestedingstrajecten. De post-hbo opleiding Praktisch Contractmanagement heeft mij veel meer inzicht gegeven, zowel praktisch als theoretisch, in de samenhang die deze trajecten hebben met de implementatie en bewaking van contracten die daarbij op de markt geplaatst worden. Theoretische kennis van contracten voorkomt juridische valkuilen en de praktische kennis helpt collega’s later in de uitvoering van het contract en de relatie die zij onderhouden met de verschillende leveranciers.

Daarnaast biedt de opleiding een goede basis om contractmanagement in je organisatie meer handen en voeten te geven. Al met al is de opleiding een zeer nuttige aanvulling op de praktijk van alledag voor iedere inkoper.

Logo Ministerie van Defensie
Frank Horsthuis - Operationeel ICT-inkoper

"Ik begon met de opleiding Inkoop & Aanbesteden omdat mijn carrière was vastgelopen en ik op zoek was naar een nieuw begin. Ik las goede dingen over Conducto en begon op 11 september 2017 met de opleiding, vrijwel zonder enige kennis van inkoop. Ik had wel eens gehoord van 'Europese aanbesteding'. En ja, ik snapte en waardeerde het basisprincipe: de best mogelijke dingen tegen de best mogelijke condities. 

Ik kwam terecht in een groep met overwegend ervaren inkopers. De druk zat er dus gelijk goed op! Na dag 1 was ik bang de slechtste beslissing uit mijn leven te hebben genomen maar vanaf de 2e dag en het moment dat we met de groeps- en individuele casussen begonnen, was ik zeer gerustgesteld. Dit wil ik doen. Dit is interessant. En ik kan het ook nog.  

Mijn kennisachterstand goedmaken kostte enige moeite en vermoedelijk meer uren dan voor mijn overwegend ervaren medestudenten, maar ik ging er ook niet vanuit dat een 180 graden verandering van carrière makkelijk zou zijn. Goede cijfers volgden, beter dan ik verwachtte maar toch nog net iets minder fantastisch dan ik hoopte... Toch bleef ik volhouden en de opleidng werd steeds interessanter. Ik heb ruim de tijd genomen om mij voor te bereiden op het examen en haalde daar zelfs een goed cijfer voor.  

Na de diplomering was de zoektocht lang maar mijn inkoopcarrière gaat spoedig beginnen bij het Ministerie van Defensie als Operationeel ICT-inkoper. Dat had natuurlijk niet gekund zonder Conducto! Aanrader!"

Hogeschool Utrecht
Isabelle Maaswinkel - Strategisch Adviseur Inkoop

Ik ben de opleiding Praktisch Contractmanagement gaan volgen om contractmanagement bij onze organisatie op te zetten en organisatiebreed te implementeren. De afdeling Inkoop waar ik werkzaam voor ben is verantwoordelijk voor de totstandkoming van beleid, uitvoeringsdocumenten en processen voor de inkoopfunctie, zo ook voor contractmanagement. Bij onze organisatie is de keuze gemaakt dat contractmanagement decentraal wordt uitgevoerd.

Ik vind het van grote meerwaarde dat ik de opleiding heb kunnen doen en ben ook te spreken over de opzet en de inhoud van de opleiding. Het is een mooie mix van zowel juridische aspecten als het opzetten en uitvoeren van contractmanagement. De modules van de opleiding hebben dan ook niet alleen betrekking op het uitvoeren van contractmanagement maar ook op de contractinitiatiefase. De onderwerpen die worden behandeld tijdens de juridische modules leveren bruikbare informatie voor de aanbestedingstrajecten en het opstellen van overeenkomsten.

De onderwerpen op het gebied van contractmanagement geven inzicht en handvatten om contractmanagement op te zetten en tools en documenten te ontwikkelen. De docenten zijn kundig, ervaren en heel enthousiast. Zij geven ook een goede feedback op de huiswerkopdrachten.

Door het volgen van deze opleiding heb ik veel inzichten opgedaan om komend jaar samen met de contractmanagers te werken aan een goede en gedegen basis voor contractmanagement bij onze organisatie, dit te implementeren en verder te ontwikkelen.  

Gemeente Bernheze
Gerty Ceelen - Inkoop- en subsidieadviseur bij Gemeente Bernheze

Nieuw in het inkoop- en aanbestedingsvak, ben ik in januari 2018 direct gestart met de post-hbo opleiding Inkoop & Aanbesteden van Conducto. In een relatief kort tijdsbestek heeft het mij ruim voldoende theoretische bagage gegeven, waarmee ik in de praktijk goed vooruit kan. Zeker de manier waarop je de stof aangeboden en te verwerken krijgt vind ik prettig: geen grote hoeveelheid data uit het hoofd leren, maar weten wanneer er een belletje moet rinkelen en dan de relevante informatie kunnen vinden. In deze tijd, waarin zoveel informatie beschikbaar en toegankelijk is, is dat tenslotte ook de manier waarop je in de praktijk werkt.

Kortom, voor zowel beginnend als een wat meer ervaren inkoopadviseur, contractmanagers e.d.: een aanrader!

Logo Gemeente Haarlemmermeer
Ralph van der Lans - Inkoopanalist bij Gemeente Haarlemmermeer

"De post-hbo Inkoop en Aanbesteden is een waardevolle opleiding, omdat de opgedane kennis direct in je dagelijkse werkzaamheden toe te passen is. De praktijkervaring van de docenten en de open interactie met de deelnemers zorgen ervoor dat je in een relatief korte tijd veel leert over inkopen en aanbestedingen. Een aanrader als je de mogelijkheden binnen aanbestedingsland wilt verkennen!"

Harald Kos - Senior Inkoper

"In het voorjaar van 2018 heb ik de Post-hbo Aanbesteden voor Gevorderden gevolgd. Het was leerzaam, inspirend en vooral erg leuk om onder leiding van vakkundige docenten en samen met collega inkopers de Aanbestedingswet en periferie te behandelen. Daarnaast is er veel ruimte voor actuele jurisprudentie, het delen van ervaringen, en de verschillende (persoonlijke) interpretaties cq. grijze gebieden. Met deze ervaringen en up-to-date kennis tracht ik nog beter invulling te geven aan mijn rol van partner van de business."

Cor Scheppink - Inkoopadviseur

"Ik heb in voorjaar 2018 de Post-hbo Praktisch Contractmanagement gevolgd. Binnen onze organisatie ben ik bezig om het Contractmanagement meer “body” te geven en zo mogelijk te implementeren en te borgen binnen de eigen organisatie. Contractmanagement is op dit moment een hot item binnen veel organisaties en dus ook bij de onze.

De opleiding heeft mij veel handvatten gegeven om werkelijk goed aan de gang te gaan met CM. Gedurende de opleiding heb ik college gehad van zeer ervaren docenten die in staat waren praktijk en theorie goed te vertalen en inzicht te geven in wat contractmanagement is en wat er nodig is om dit goed in een organisatie weg te zetten. Dit maakte het voor mij interessant en pakkend om met de opgedane kennis ook werkelijk aan de slag te kunnen binnen onze eigen organisatie. Ook het feit dat er binnen de opleiding deel wordt genomen door zeg maar een zeer gemêleerde gezelschap maakt dat je tevens gebruik kunt maken van kennis en kunde van elkaar en van dus verschillende organisatietypen en dit is heb ik ervaren erg leerzaam."

Coen Rutgers

"Onlangs volgde ik een incompany training Aanbestedingsrecht gericht op de bouw. Samen met Conducto gaf ik deze cursus vorm zodat dit goed aansloot bij de behoefte van mijn collega's. Tijdens de training bleek dit ook erg goed geslaagd te zijn. De training was goed opgebouwd, terwijl er ruimte was voor vragen, cases maar ook extra diepgang op de onderwerpen die op dat moment voor ons relevant waren. De docente, Bonnie Epema, was goed ingevoerd en had veel eigen praktijkervaring. Zowel binnen als buiten de bouwsector. Haar verhaal heeft ons goed bewust gemaakt van onze verantwoordelijkheden, rechten en plichten. Maar ook de kansen en mogelijkheden. Zowel als wij optreden namens overheden of voor inschrijvende partijen. Wijzelf en onze klanten zullen hier de vruchten van plukken. Dankjewel!"

Logo Ministerie van Defensie
Henk Reulink - Hoofd sectie Research & Development

"De cursus Beoordelingsmethodieken gaf ons nieuwe inzichten in theorie en praktijk van Europese aanbestedingen, complexe materie waarover veel gaande is en waarvoor bij het Ministerie van Defensie veel aandacht is. In de cursus is veel ruimte voor interactie en de concrete handvatten die ons werden aangereikt zijn uitstekend te gebruiken in ons inkoopproces. Cursusleider Bert Zwiep is in staat om met zijn enorme praktijkervaring en met didactisch vakmanschap een gemêleerd gezelschap, waarvan in ons geval ook niet-inkopers deel uitmaakten, de gehele dag te boeien en te binden. Kortom, een inspirerende en uiterst leerzame cursus die uitnodigt om in een vervolg ook eens dieper op andere aspecten van het aanbestedingsproces in te gaan."

Logo Ministerie van Defensie
Stephanie Denissen-Grieving - Systeemmanager

"Als systeemmanager van het KPU-bedrijf ben ik samen met de systeemspecialisten verantwoordelijk voor het schrijven van een programma van eisen waarin we omschrijven waaraan het product functioneel en technisch moet voldoen, om te volstaan voor de veiligheid van de militair in zijn of haar functie.

De cursus Beoordelingsmethodieken heeft ons erg geholpen om nog meer inzicht te krijgen in hoe er functioneel kan worden omschreven, hoe dit kan worden beoordeeld maar vooral wat wettelijk is toegestaan.

Naast Systeemspecialisten waren zowel Inkopers, als medewerkers van de sectie Research en Development van het KPU-bedrijf, betrokken bij deze cursus.

De interactie tussen de verschillende disciplines is als zeer positief ervaren. Dit komt mede door de goede begeleiding van de cursusleider Dhr. Bert Zwiep. Hij voelde zeer goed aan waar de behoefte lag en was zeer flexibel in het afwijken van zijn eigen presentatie. De interactie en flexibiliteit van de cursusleider heeft eraan bijgedragen dat men zeer enthousiast en positief is over de cursus en zij graag een vervolg hierop zien in de toekomst."

Logo Ministerie van Defensie
Reinder Feenstra - Senior Inkoper

"In 2017 heb ik de post-hbo Inkoop & Aanbesteden gevolgd. De opleiding is zeer leerzaam en intensief, ook voor mensen zonder ervaring met Europese aanbestedingen. De huiswerkopdrachten in een groep en individueel zijn zeer uitdagend en leerzaam, je gaat dan actief met de stof aan de slag. Je helpt elkaar om tot een goed resultaat te komen en je je leert ook van andere deelnemers. Conducto als opleidingsinstituut is mij zeer goed bevallen.”

Michiel Wolters - Coördinator inkoop en adviseur huisvesting

"De post-hbo Inkoop en Aanbesteden is een gedegen opleiding waarbij je in relatief korte tijd door bevlogen docenten wordt klaargestoomd voor een succesvolle inkoop. Aan de hand van casussen wordt je vooral praktijkgericht alle basisvaardigheden bijgebracht die je nodig hebt voor een doelmatige en rechtmatige inkoop. Absolute aanrader!"

Logo Ministerie van Defensie
Faisal Abdi - Senior Inkoper

"De post-hbo Aanbesteden voor Gevorderden is een uitstekend verzorgde opleiding. De opleiding biedt een goede combinatie van theorie en praktijk. De docenten kunnen de theorie goed vertalen naar de praktijk en nemen je door hun enthousiasme mee in de wereld van aanbesteden. Er is veel aandacht voor vragen. Daarnaast is er een leuke interactie met de medecursisten. Een goede investering en absoluut een aanrader voor de inkoopprofessionals. "

CEDEO erkenning 2017 - Uitspraken van deelnemers

Deelnemers over ons opleidingsprogramma:

“Ik was redelijk nieuw op dit vakgebied en in deze opleiding zijn alle elementen in korte tijd behandeld. Mijn doel is bereikt, mede doordat de opleiding heel erg praktijkgericht is.”

“Ik heb meer inzicht gekregen in inkoop, met name voor wat betreft het juridische aspect. Het was een college-achtige setting, maar wel met voldoende afwisseling. Je kreeg ook praktijkopdrachten mee om thuis te maken.”

“Je kon praktijkvoorbeelden inbrengen en uitwerken. Mijn netwerk is door de opleiding uitgebreid en mijn kennis is duidelijk vergroot.” 

“Door het behalen van deze opleiding ben ik aangenomen bij een ander HBO-instituut. De opleiding zit heel goed in elkaar en staat hoog aangeschreven.”

Deelnemers over onze docenten:

"Het zijn vakinhoudelijke specialisten, die ook didactisch sterk zijn. Ze hebben de gave om goed in te spelen op de behoefte van de groep en weten de lesstof op een hele aansprekende manier uit te leggen."

“Ik vond het heel erg goed, dat er voor de verschillende modules andere docenten werden ingezet met hun eigen kennis en visie, wat heel verfrissend was. De kwaliteit was onverdeeld hoog.”

“Het zijn met name ZZP-ers met een enorme praktijkervaring en kennis die ze ook graag willen delen. Ze hebben overal wel een antwoord op.”

“Het zijn mensen uit de praktijk, mensen van naam, die hun sporen al wel hebben verdiend.”

“De docenten waren geweldig. Het waren hoofdzakelijk juristen. Afgelopen week heb ik een van hen nog een vraag gesteld en ik kreeg per omgaande antwoord op een hele persoonlijke wijze.”

“De docenten zijn goede advocaten en juristen, die goed kunnen schakelen en dan later nog even terug kunnen komen op het onderwerp. Soms gebeurde dat al in de les en soms werd later de informatie opgestuurd.”

Download de hele rapportage.

Mireille Hulleman - Inkoopadviseur bij Stichting Carmelcollege

"Ik heb in het najaar van 2016 de training Adviesvaardigheden voor inkopers mogen volgen. Met de docent Peter Zomer en de deelnemers uit hetzelfde vakgebied is veel interactie. Er wordt duidelijke feedback gegeven door Peter op de groep en jou persoonlijk echter ook van de medestudenten ontvang je feedback. De benodigde advies vaardigheden in houding, gedrag en om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het inkoopproces wordt in deze training aangeboden. Hiervoor wordt veel gebruik gemaakt van de van voorkomende praktijk ervaringen van de deelnemers. Deze training heeft belemmeringen weg genomen en heeft mij meer inzicht gegeven in mijn eigen kunnen. Ook heb ik geleerd hoe ik meer invloed uit kan oefenen op de interne klanten en op leveranciers. Deze training is een echte aanrader." 

Bas van Kempen - Manager NS Procurement

"Door de toegenomen aandacht voor compliance binnen de NS Groep en de vele veranderingen in de aanbestedingswetgeving heeft NS Procurement eind 2016 besloten om al haar inkopers een verplichte opleiding “Aanbestedingswetgeving” aan te bieden. Na een kort marktonderzoek bleek dat de opleiding “Post-hbo Aanbesteden voor Speciale Sectorbedrijven” van Conducto precies aansloot bij onze behoefte. In totaal zijn er 40 inkopers, inclusief het inkoopmanagement, binnen een periode van 6 maanden in-house opgeleid. De opleiding wordt gegeven door kundige en enthousiaste docenten welke door hun praktijkervaring de aanbestedingswetgeving op een aansprekende en toegankelijke manier kunnen doceren. De sfeer tijdens de colleges is open en nodigt uit tot discussie. Juist die discussies hebben grote meerwaarde in het begrijpen en kunnen toepassen van de AW. Na de opleiding is de kennis over de AW bij de inkopers zeer sterk verbeterd. Het directe effect hiervan is dat onze aanbestedingen kwalitatief beter zijn geworden en we beter inzicht hebben in mogelijke compliance risico’s. We hebben inmiddels besloten om inkopers die nieuw in dienst treden bij NS ook deze
opleiding aan te bieden."

Marion de Visser - Inkoopadviseur

"Ik heb deelgenomen aan de training Adviesvaardigheden voor Inkopers begin 2016. Peter Zomer geeft duidelijke feedback op de groep en ieders persoonlijke stijl. Ik heb geleerd door het schakelen in communicatie en vaardigheden in te zetten die bij de situatie past, ik meer invloed uit kan oefenen op de interne klanten en op leveranciers. Hierdoor is mijn professionaliteit op werkgebied vergroot. De groep van cursisten bestond alleen uit inkopers, waardoor er meteen herkenning was en het van elkaar leren was heel prettig. Het waren maar 3 cursusdagen maar de opgedane kennis en vaardigheden blijken zeer effectief in mijn werkomgeving. Ik zou iedere inkoper deze training aanraden." 

Adri Wolfs - Senior Inkoper

"Ik heb de post-hbo opleiding Aanbesteden voor Gevorderden gevolgd om meer verdieping van en verbreding van kennis te krijgen bij het uitvoeren van de aanbestedingen met de daarbij behorende wetgeving. Het heeft zeer zeker bijgedragen in meer inzicht en juridische kennis hoe je als aanbestedende dienst een aanbesteding kan inrichten maar heeft ook bijgedragen aan kennis om vragen van inschrijvers te beantwoorden en om je opdrachtgever goed te kunnen adviseren als er sprake is van aanbesteden. Gedurende alle modules college gehad van ervaren docenten die vanuit praktijk hun ervaringen uit diverse invalhoeken hebben gedeeld met de cursisten aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie. Daarnaast was de opbouw van de opleiding helemaal in lijn hoe de aanbestedingsprocedure verloopt zodat je een heel goed overzicht krijgt. Tijdens de gehele cursus ook ervaringen uitgewisseld met andere inkopers die zich bezig houden met andere aandachtsgebieden en dit in combinatie met de cursus geeft dit je wellicht andere inzichten. Voor inkopers die zich bezig houden met aanbestedingen een aanrader om deze cursus te volgen."

Maarten Smelt - Strategisch Inkoper

"De opleiding Aanbesteden voor Gevorderden geeft je degelijke juridische- en praktische bagage. In de opleiding zijn goede discussies gevoerd met overheids-inkoopcollega’s die allemaal op een gelijkwaardig niveau binnen diverse organisaties acteren. Erg leuk en leerzaam om zo ook van elkaars praktijk te leren. Door de docenten (veelal ervaren aanbestedingsjuristen) werden de gevoerde discussies  goed begeleid en hiermee zijn vele vraagstukken ontrafeld.  In de opleiding wordt het gehele aanbestedingsproces stapsgewijs doorlopen. De juridische achtergronden van de procedures  komen ruimschoots aan bod en worden goed uitgelegd en nader onderbouwd. De opleiding stelt mij beter in staat om goed en gemotiveerd in de diverse dagelijkse aanbestedingsvraagstukken te kunnen adviseren."

Daan Vos - Senior Inkoper

"In 2015 heb ik de opleiding Inkoop & Aanbesteden Speciale Sectorbedrijven gevolgd. Reden hiervoor was dat ik mijn kennis m.b.t. professioneel aanbesteden binnen de speciale sector wilde vergroten en daarnaast kennis op wilde doen over de nieuwe Aanbestedingswet en de gevolgen ervan. Terugkijkend ben ik zeer positief over de opleiding. De docenten zijn zeer kundig en hebben hun sporen reeds verdiend in aanbestedingstrajecten. Tijdens de opleidingsdagen wordt ingegaan op allerlei praktijkvoorbeelden van aanbestedingstrajecten en de wijze waarop je als inkoper in bepaalde situaties kunt handelen. Mijn ervaring is dat de opleiding je bewuster maakt van de mogelijkheden en keuzes tijdens inkooptrajecten wat in de praktijk vooral helpt op het gebied van het geven van advies. Ook de interactie en het delen van kennis en ervaring met medestudenten, welke werkzaam zijn bij andere speciale sectorbedrijven, is erg leerzaam maar vooral ook leuk!"

Marjo Lievaart - Senior Adviseur Werving en Selectie

"Bij Buitenlandse Zaken ben ik projectleider geweest van een aantal Europese aanbestedingen voor diverse diensten die wij inkopen t.a.v. het wervings- en selectieproces van personeel. Om mijzelf verder te versterken in het inkoopproces, heb ik in 2015 samen met collega’s van de afdeling Inkoop de 3-daagse incompany training ‘Adviesvaardigheden voor inkoopadviseurs’ gevolgd. Peter Zomer begeleidde deze training. Peter heeft ons meegenomen in de wereld van luisteren en meebewegen met je gesprekspartner. Hij heeft ons ook doen inzien niet bang te zijn om duidelijke kaders aan te geven. We hebben ervaren dat je kunt spelen in gesprekken en die ook kunt leiden. De klant doelen laten formuleren en SMART afspraken maken valt te realiseren door in gesprekken het ‘trappetje’ te gebruiken. Leuk hoor. In deze training heb ik het zeer gewaardeerd dat ik als enige projectleider en nog wel een HRM-er tussen allemaal inkopers zat. Het heeft een nieuwe wereld voor mij geopend en mij doen inzien waar inkopers weerstand ervaren. Weerstand die meestal niet terecht is want inkopen is echt een vak. Deze training heeft ertoe bijgedragen dat mijn collega’s hun expertise uitstralen en in staan zijn goed in te spelen op het ‘zachte’ proces rond inkoop. Deze training doet iets met ons als cursist omdat het ons inzicht heeft gegeven en belemmeringen heeft weggenomen. Voor de organisatie betekent het ook echt een professionaliseringsslag."

Dennis Meijerink - Beleidsmedewerker Inkoop en Aanbesteding bij Gemeente Hengelo

"De training “Adviesvaardigheden voor inkopers” geeft op een praktische wijze de dilemma’s en benodigde vaardigheden in houding, gedrag, het uitdragen van de boodschap en kennis weer,  die essentieel zijn om daadwerkelijk invloed op het inkoopproces uit te oefenen. Hierbij wordt op een praktijkgerichte en op de cursisten afgestemde training aangeboden. De training heeft mij veel inzicht gegeven in mijn eigen handelen en het pakken van de juiste rol. Peter Zomer houdt je daarbij letterlijk en figuurlijk goed bij de les."

Nienke Swenne - Projectleider bij Gemeente Steenwijkerland

"Ik heb de afgelopen 3 maanden de training "Adviesvaardigheden voor inkopers" mogen volgen. De cursus kenmerkte zich door veel interactie tussen de deelnemers en de docent. De docent is zeer ervaren en was alert op de leerpunten van de deelnemers. De diversiteit van het inkoopproces en de daarmee samenhangende moeilijkheden zijn de revue gepasseerd. We zijn weer even terug naar de basis van communicatie gegaan: invloed van non-verbaal en verbale communicatie. Wat wil je bereiken in een gesprek met de (interne) klant? Hoe ga je als inkoper bepaalde gesprekken in/aan? Wat is je rol, etc. etc.? Doordat de deelnemers voornamelijk bestonden uit overheidsambtenaren, die doorgaans tegen dezelfde problematiek aanlopen, was het delen van de ervaringen al een training op zich. Ik zou de cursus aan een ieder aanbevelen die maar enigszins met het inkoopproces in aanraking komen/zijn."

Kees Schipstra - Strategisch Inkoopcoördinator bij Gemeente Ede

"In april 2015 is door een aantal Food Valley gemeenten via Conducto een tweedaagse incompany training gevolgd over Inkopen binnen het Sociaal Domein. De training was vooral gericht op inkoopvaardigheden die nodig zijn in de gesprekken met zorgaanbieders. Vanuit zijn gedachtegoed heeft Tim Robbe onze groep van ongeveer 15 personen theoretisch en praktisch uitstekend onderhouden. Hiermee is een mooie inkoopbasis gelegd bij degenen die vanuit de gemeenten met zorgaanbieders aan tafel gaan zitten."

Angelique Heinen - Inkoper bij Waterschap Aa en Maas

"De drie Brabantse waterschappen hebben begin 2014 deelgenomen aan de incompany cursus “Beoordelingsmethodieken bij Aanbesteden” van Conducto. Hierbij werd in de ochtend door docente Jetteke Verlinden-Bijlsma de huidige jurisprudentie met veel enthousiasme besproken waarbij vele herkenbare voorbeelden werden gebruikt. In de middag lichtte docent Tsong Ho Chen de diverse verschillende methodes en het gevolg van de keuze toe. Ondanks dat er twee verschillende docenten de cursus verzorgden vond er geen overlap plaats, vulden ze elkaar goed aan, waardoor het een erg leerzame dag was!"

Arno van Brakel - Inkoper bij de Provincie Utrecht

"De post-hbo opleiding Aanbesteden voor Gevorderden is van een goed niveau, een vereiste voor mij om deel te nemen aan een intensief traject van meerdere maanden. Ook voor ervaren overheidsinkopers daardoor zeker de moeite waard. De betrokken docenten zijn, ieder op zijn of haar eigen wijze, bevlogen met een duidelijke passie voor inkoop en geven de opleiding een duidelijke meerwaarde."

Jeroen Koppenberg - Inkoper bij Politie Nederland

"Ik heb de opleiding Inkoop & Aanbesteden als zeer constructief en direkt toepasbaar ervaren. De leerstof is zeer praktijkgericht en wordt gegeven door docenten die midden in de inkoop en juridische wereld werkzaam zijn en hun sporen meer dan verdiend hebben. Voor elke inkoper die zijn kennis op niveau wil brengen danwel houden is deze opleiding een must."

Logo Ministerie van SZW
Johan Maas - Directeur Bedrijfsvoering bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

“Via deze weg wil ik u dank zeggen voor het organiseren van de post-hbo maatwerkopleiding Inkoop & Aanbesteden voor de afdeling Inkoop van mijn directie Bedrijfsvoering, ministerie van SZW. Uw opleiding is zeer succesvol geweest voor mijn medewerkers. Er wordt met waardering terug gekeken op de gevolgde colleges. Uw opleiding heeft een grote bijdrage geleverd aan het kennisniveau van de medewerkers. Ten slotte is gebleken dat het samen kennisdelen via uw opleiding een zeer positieve invloed heeft gehad op de teamvorming van de afdeling.” (referentie najaar 2010)

Logo Gemeente Zeist
Karin van Jaarsveld - Inkoopadviseur bij Gemeente Zeist

"De opleiding post-hbo Inkoop & Aanbesteden geeft je in een relatief korte tijd een volledig beeld van het aanbesteden. Daarbij wordt zowel de juridische kant als de praktische toepasbaarheid behandeld. Door de huiswerkopdrachten word je gestimuleerd om direct met de lesstof aan de slag te gaan en daarmee te ervaren waar je in de praktijk tegen aanloopt. Omdat ikzelf een nieuwkomer was in de overheidsinkoop, heb ik met behulp van deze opleiding in 2013 een vliegende start kunnen maken. Een goede basis is in dit vak van groot belang."

Logo Enexis
Kristel van Heumen - Inkoop service medewerker bij Enexis

"De opleiding Inkoop & Aanbesteden van 2013 gaat redelijk diep in op verschillende onderwerpen tijdens het aanbestedingsproces, waarbij er zowel aandacht is voor de achtergrond als voor praktische toepassing. Daarbij worden de lessen worden gegeven door zeer ervaren docenten, de (huiswerk)opdrachten zijn uitdagend en zorgen ervoor dat je kennis opdoet die je direct in je werk kunt toepassen."

Logo Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Menno Kronenburg - Manager Servicemanagement bij Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

"Het is een gedegen opleiding over inkoop en aanbestedingsrecht. Na het afronden van de opleiding Inkoop & Aanbesteden ben je in staat de kennis toe te passen in de praktijk en op basis van de verkregen kennis een volwaardig gesprekspartner te zijn van juristen. Ook levert de opleiding de kennis om een inkooporganisatie in te richten of de wijze van inkopen te herzien. Deze opleiding is aan te raden voor iedereen die zich wil verdiepen in het aanbestedingsrecht. De docenten zijn zeer vakkundig en de lesstof van een hoog niveau."

Logo Raad van State
Michiel Veenhuis - Inkoopadviseur bij Raad van State

"De start van mijn werkzaamheden als inkoopadviseur en de start van de opleiding Inkoop & Aanbesteden liepen vrijwel gelijk. Het was nuttig (en leuk) om te merken dat de materie die in de opleiding aan bod kwam, direct toepasbaar was in de praktijk. De opleiding is best zwaar, met huiswerkopdrachten naast het volgen van de lessen, maar heeft mij in 2013 zeker een goede start gegeven in het inkoop- en aanbestedingsvakgebied."

Logo Ministerie van Defensie
Monique Groenheide - Verwerver bij Ministerie van Defensie

"De opleiding Inkoop & Aanbesteden is pittig maar zeer leerzaam. Wij hadden het voordeel dat de nieuwe Aanbestedingswet in werking trad en werden dus direct up to date gebracht. Docenten zijn enthousiast en gedreven en staan altijd klaar met advies en hulp. Kortom een aanrader."

Logo Gemeente Leiden
Nando Koster - Projectsecretaris bij Gemeente Leiden

“Prima opleiding Inkoop & Aanbesteden om in een kort tijdsbestek alle ins en outs van Inkoop maar vooral Aanbesteden onder de knie te krijgen. Professionele en praktijkgerichte docenten zijn in staat om theorie en praktijk te verbinden. Een aanrader voor alle inkopers maar vooral ook betrokkenen bij inkoopprocessen van de overheid.”

Logo Gemeente Haarlemmermeer
Natasja Boom - Hoofd Team Inkoop en Aanbestedingen bij Gemeente Haarlemmermeer

“Prima incompany training TenderNed, goede technische uitleg, prima link met het aanbestedingsrecht. Docente Bonnie Epema kon goed inspelen op diverse vragen, zodat het een prettige, interactieve bijeenkomst werd. Het werken met TenderNed in de cursusomgeving is ook als positief ervaren.”

Logo Gemeente Haarlemmermeer
Nora Kok - Aanbestedingsspecialist bij Gemeente Haarlemmermeer

"In oktober 2013 heb ik de incompany cursus Beoordelingsmethodieken bij Aanbesteden gevolgd. De heer Tsong Ho Chen snijdt een belangrijk onderwerp aan binnen het aanbestedingsproces: de beoordeling en weging. Hij geeft helder aan dat het essentieel is goed na te denken over de gunningcriteria die je wilt stellen en hoe je ze wilt gaan wegen, dit bepaalt immers in grote mate wie de uiteindelijke winnaar wordt. Hij maakt ons ervan bewust welk effect en bijbehorende risico’s een beoordelingsmethodiek met zich meebrengt. Nu we daar meer inzicht in hebben kunnen we hier rekening mee houden."

Logo Gemeente Heerlen
Paul Bloemer - Adviseur Inkoop & aanbestedingen bij Gemeente Heerlen

"Ik heb in 2013 de opleiding Aanbesteden voor Gevorderden als een gedegen en waardevolle verdieping omtrent het aanbestedingsrecht ervaren. Met de bestudeerde leerstukken, deling van kennis en ervaring met de docenten en binnen de studiegroep, is de leergang extra interessant gebleken. De docenten zijn zeer ervaren en deskundig en hebben op interessante en plezierige manier hun kennis en ervaring weten over te brengen op de studiegroep."

Logo Gemeente Haarlem
Paulien Veerhuis - Beleidsmedewerker Facilitaire Zaken bij Gemeente Haarlem

"Als beleidsmedewerker bij Facilitaire Zaken ben ik regelmatig betrokken bij (Europese) aanbestedingen. Ik ontdekte dat professioneel aanbesteden een vak apart is en zocht naar een opleiding voor inhoudelijke verdieping. Die vond ik in 2013 in de post-hbo opleiding Inkoop en Aanbesteden. De lessen worden gegeven door zeer ervaren professionals, die in een relatief korte periode de theorie behandelen, maar vanuit hun eigen ervaring ook de vertaalslag maken naar de praktijk. Voor mij was de opleiding intensief maar zeer waardevol. Met de opgedane kennis kan ik direct aan de slag en daar gaat het tenslotte om!"

Logo Universiteit van Maastricht
Ricardo van Lieshout - Inkoper bij Universiteit Maastricht

"Deze verdiepingsleergang post-hbo Aanbesteden voor Gevorderden heb ik in 2013 met zeer veel interesse gevolgd en geeft de gewenste diepgang met de discussies die gevoerd worden met de verschillende deskundige docenten gedurende de colleges. Discussies, mede gevoed door de eigen kijk op de materie van de docenten, die toepasbaar zijn maar ook herkenbaar zijn vanuit de praktijk. Deze leergang heeft mij een totaal andere manier van benaderen van een casus opgeleverd die mij in de praktijk zeker van pas zal komen."

Logo Gemeente Medemblik
Sandra Bouhuis - van Egdom - Senior medewerker Facilitaire zaken & Inkoop bij Gemeente Medemblik

“In het 1e kwartaal van 2013 heeft Conducto een in-company training Aanbestedingswet en TenderNed georganiseerd voor de gemeente Medemblik. De deelnemers waren inkopers, juristen en inkoopadviseurs. Naast een stukje theorie is vooral aandacht gegeven aan de dagelijkse praktijk, er waren voldoende voorbeelden/problemen vanuit de gemeente Medemblik aangedragen. Door het combineren van de wetgeving met de dagelijkse praktijk was het voor iedereen een zeer nuttige training. Hulde aan docent Bonnie Epema, want bij alle vragen probeerde ze jurisprudentie en wetgeving uit te leggen door middel van herkenbare voorbeelden. Al met al was het een waardevolle dag!”

Logo Haagse Hogeschool
Sanna van Beijma - Senior Inkoper De Haagse Hogeschool

"De Post hbo Aanbesteden voor Gevorderden is een prima opleiding voor inkopers met ervaring om zich nog verder te verdiepen in het vakgebied. Het biedt een bredere helicopterview dan de dagelijkse praktijk. Het sparren met de docenten en medestudenten biedt veel nieuwe inzichten en handige tips." 

Logo Universiteit van Maastricht
Stefan Rademakers - Inkoper bij Universiteit Maastricht

"Na enkele aanbestedingsprocedures te hebben doorlopen werd het tijd om een opleiding te gaan volgen voor de noodzakelijke theoretische kennis van de aanbestedingswetgeving. Ik heb gekozen voor de post-hbo opleiding Inkoop & Aanbesteden. Naast de theorie is in deze opleiding ook aandacht voor de praktische toepassing, door het maken van huiswerkopdrachten, in groepsverband en ook zelfstandig. Deze combinatie heeft er voor mij gezorgd dat ik naast een diploma ook praktische handvaten heb gekregen."

Logo Staatsbosbeheer
Will Geerts - Inkoopadviseur bij Staatsbosbeheer

"De post-hbo opleiding Inkoop & Aanbesteden is leuk, leerzaam en praktisch. Een scala van enthousiaste docenten maakt je met een palet aan verhalen uit de praktijk wegwijs in de wereld van aanbestedingen en inkoop. Doordat een team docenten verschillende perspectieven laat zien, krijg je een rijker beeld van het verhaal. Samenwerkingsopdrachten maken het levendig en scheppen de kans om kennis te maken met andere organisaties. Er wordt niet alleen een goede basis van juridische kennis gelegd, maar het denken in juridische termen wordt ook aangeleerd. Wat ik verrassenderwijs heel leuk vond."

Kaspar Hanenbergh - Hoofd Control & Inkoop bij Ministerie van Buitenlandse Zaken

"Ik wil graag mijn grote waardering uitspreken voor de opzet, inhoud en uitvoering van de training Adviesvaardigheden voor Inkopers. Ze heeft er toe geleid dat de inkoopadviseurs uit mijn team op dit terrein een stuk professioneler en met meer zelfvertrouwen hun werk kunnen uitvoeren. Het consequent oefenen in de gesprekken draagt bij aan de effectiviteit van de training. Ook was de borging van het geleerde in de dagelijkse werkpraktijk goed geregeld."

Terug naar boven

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Conducto gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt voor analyse en marketingdoeleinden. Als u onze website blijft gebruiken, gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie over deze cookies.